หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555

คลังปัญญา ทำไม ดาวฤกษ์จึงมีแสงสว่าง


คลังปัญญา ทำไม ดาวฤกษ์จึงมีแสงสว่างดาวฤกษ์เกิดจากการรวมตัวของอนุภาคก็าซและฝุ่นละอองในอากาศที่หมุนรอบตัวเองจนกลายเป็นกลุ่มเมฆขนาดใหญ่เรียกว่า เนบิวลา " กระบวนการเกิดดาวฤกษ์อาจใช้เวลา 2-3 ล้านปี แต่เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งกินเวลานานหลายล้านปี อะตอมที่ทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ก็จะค่อยๆหมดพลังงานลงและแตกสลายไป การที่ดาวฤกษ์มีแสงสว่างได้นั้น ก็เพราะที่จริงแล้วดาวฤกษ์เป็นกลุ่มแก็สร้อนทรงกลมที่มีการลุกไหม้และการระเบิดของแก็ส ตลอดเวลาทำให้ตัวมันเองมีความร้อนและแสงสว่างในตัวเอง การที่เรามองเห็นดาวฤกษ์ส่องแสงกระพริบวิบวับนั้น เนื่องมาจากอากาศบนโลกที่เป็นตัวกั้นกลางระหว่างดาวฤกษ์กับตาของเรา เมื่อกระแสของอากาศมีการเคลื่่อนที่อยู่ตลอด ทำให้การเปลี่ยนแปลงมุมหักเหของแสงจากดานฤกษ์เกิดขึ้นก่อนจะมากระทบกับตา เราจึงมองเห็นว่าดาวฤกษ์มีการกระพริบแสง และดวงอาทิตย์ก็เป็นดาวฤกษ์ดวงหนึ่งเช่นกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น