หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

3 ขั้นตอนจัดการฮาร์ดดิสก์จมน้ำ


[เอ.อาร์.ไอ.พี, www.arip.co.th] มาถึง ณ เวลานี้หลายๆ คนอาจจะเริ่มกังวลและไม่แน่ใจในเรื่องของสภาวะอากาศและการเกิดน้ำท่วมว่าจะมาถึงหรือไม่ แต่บางคนก็มีการเตรียมตัวเตรียมใจในการรับมือบ้างแล้ว โดยเฉพาะการเก็บเตรียมข้าวของเพื่อป้องกันความเสียหาย อย่างเช่นในปีที่แล้ว ก็ทำเอาหลายคนต้องเสียเครื่องคอมพ์ไปด้วยเลย เพราะเก็บไม่ทัน
ซึ่งหากมองกันที่อุปกรณ์ตามรายชิ้น นอกจากเพาเวอร์ซัพพลายแล้ว ฮาร์ดดิสก์ก็ถือเป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นที่มีโอกาสเสียหายมากที่สุด ดังนั้นหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน อย่างคอมพิวเตอร์จมน้ำไปแล้ว ส่วนอื่นอาจจะนำมาซ่อมแซมกันทีหลังได้ แต่ฮาร์ดดิสก์มีกลไกที่ซับซ้อน รวมถึงมีข้อมูลที่สำคัญ จึงต้องใช้ความระมัดระวังและความรวดเร็วมากที่สุด