หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555

คลังปัญญา ทำไมคนเราจึงมีขน ?


คลังปัญญา ทำไมคนเราจึงมีขน ?“นอกจากตามฝ่ามือและฝ่าเท้าแล้ว มนุษย์เราก็มีขนขึ้นอยู่ตามผิวหนังทั้งตัว มีมากหรือน้อยนั่นอีกเรื่องหนึ่ง เชื่อกันว่าที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากผลทางพันธุกรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของคนเราที่มีขนหนาปกคลุมทั่วตัว ซึ่งก็คือ ลิงนั่นเอง” ขนของมนุษย์เรานี้ถูกควบคุมโดยต่อมเพศ ซึ่งในเพศชายนั้น ฮอร์โมนเพศจะทำให้ผู้ชายมีขนขึ้นทั้งตัว ยกเว้นที่ศรีษะที่ฮอร์โมนเพศจะสั่งให้ลดปริมาณขนบริเวณนี้ลง จึงทำให้ผู้ชายส่วนใหญ่มีศีรษะล้าน ส่วนในเพศหญิงนั้นมีลักษณะตรงกันข้าม คือฮอร์โมนจะสั่งให้ร่างกายผลิตขนน้อยกว่า บางคนอาจสงสัยว่า ขนบางตำแหน่งไม่เห็นจะมีประโยชน์ แต่จริงๆแล้วการที่ร่างกายปรับให้คนเรามีขน ก็เพื่อชดเชยบางสิ่งบางอย่าง เช่น คนจมูกโด่ง มักมีขนจมูกยาวกว่าคนที่จมูกไม่โด่งนัก คนที่มีขนตายาวมักจะเป็นคนที่มีดวงตาโต เป็นต้น แต่ที่แน่ๆ ขนคิ้ว ขนตา ขนจมูก ขนหูนั้นจะช่วยป้องกันมิให้ฝุ่น แมลง และสิ่งแปลกปลอมทั้งหลาย เข้าไปทำให้เกิดอันตรายกับอวัยวะเหล่านี้ ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ เคราของผู้ชายจะช่วยให้สามารถจำแนกเพศหญิงและเพศชายออกจากกันได้แม้มองเห็นในระยะไกลๆ ทั้งยังทำให้บุคลิกของเพศชายดูแข็งแรง เชื่อกันว่า ผู้ชายมีขนตามร่างกาย รวมทั้งเส้นผมด้วยประมาณ ห้าแสนเส้น และคนที่ผมหยาบมักจะมีขนบนลำตัวน้อยกวาคนที่มีผมเส้นเล็ก

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555

คลังปัญญา ทำไม ดาวฤกษ์จึงมีแสงสว่าง


คลังปัญญา ทำไม ดาวฤกษ์จึงมีแสงสว่างดาวฤกษ์เกิดจากการรวมตัวของอนุภาคก็าซและฝุ่นละอองในอากาศที่หมุนรอบตัวเองจนกลายเป็นกลุ่มเมฆขนาดใหญ่เรียกว่า เนบิวลา " กระบวนการเกิดดาวฤกษ์อาจใช้เวลา 2-3 ล้านปี แต่เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งกินเวลานานหลายล้านปี อะตอมที่ทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ก็จะค่อยๆหมดพลังงานลงและแตกสลายไป การที่ดาวฤกษ์มีแสงสว่างได้นั้น ก็เพราะที่จริงแล้วดาวฤกษ์เป็นกลุ่มแก็สร้อนทรงกลมที่มีการลุกไหม้และการระเบิดของแก็ส ตลอดเวลาทำให้ตัวมันเองมีความร้อนและแสงสว่างในตัวเอง การที่เรามองเห็นดาวฤกษ์ส่องแสงกระพริบวิบวับนั้น เนื่องมาจากอากาศบนโลกที่เป็นตัวกั้นกลางระหว่างดาวฤกษ์กับตาของเรา เมื่อกระแสของอากาศมีการเคลื่่อนที่อยู่ตลอด ทำให้การเปลี่ยนแปลงมุมหักเหของแสงจากดานฤกษ์เกิดขึ้นก่อนจะมากระทบกับตา เราจึงมองเห็นว่าดาวฤกษ์มีการกระพริบแสง และดวงอาทิตย์ก็เป็นดาวฤกษ์ดวงหนึ่งเช่นกัน

ทำไม โลกจึงมีแรงดึงดูด
คลังปัญญา ทำไมโลกจึงมีแรงดึงดูด


"เคยสงสัยไหมว่าทำไมทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกนี้ จึงไม่ลอยเหมือนในอวกาศ " ที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากโลกมีแรงโน้มถ่วง ซึ่งเป็นแรงดึงดูดที่สามารถเหนี่ยวนำให้วัตถุทกอย่างในจักรวาลนี้ยึดเหนี่ยวเข้าหากัน และแรงดึงดูดนี้เองที่ทำให้คนเราหกล้มลงบนพื้น แรงดึงดูดของโลก เกิดจากขณะที่โลกหมุนรอบแกนนั้น โลหะที่หลอมอยู่ในแกนโลกชั้นนอกนั้นจะยอมให้ชั้นเนื้อโลกและเปลือกโลกที่เป็นของแข็งมีการหมุนตัวเร็วขึ้นเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับแกนโลกชั้นใน  ความแตกต่างดังกล่าวนี้เอง ที่เป็นสาเหตุให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นภายในแกนโลกชั้นใน  กระแสไฟฟ้าในแกนโลกจึงทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่มีกำลังแรงขึ้น ๆ เมื่อโลกหมุนอยู่ตลอดเวลา กระแสไฟฟ้าที่หมุนตามโลกเหล่านี้ก็จะกลายเป็นแรงดึงดูดของโลก ทำให้โลกของเรามีแรงดึงดุดหรือแรงโน้มถ่วงนั้นเอง